Counseling & Mediation

Neem vrijblijvend contact met ons op, voordat u kiest voor langslepende en kostbare procedures . . . 


Abma Counseling & Mediation
(+31) (0) 6 48 63 13 66
info@abma-mediation.nl

Beveel ons aan

Volg ons op Twitter


Wat is mediation

Mediation is een methodiek waarbij twee of meer partijen die met elkaar in conflict zijn geraakt de gelegenheid wordt geboden (weer) constructief met elkaar in gesprek te komen.

Dit, met het doel tot oplossingen te komen zonder tussenkomst van een derde dwingende partij als bijvoorbeeld een rechter.

De mediator is hierbij de procesbegeleider, is neutraal en staat tussen de partijen.

Onder begeleiding van de mediator komen partijen van standpunten naar gezamenlijke belangen. U zult zich te allen tijde gehoord en gerespecteerd voelen met behoud van uw autonomiteit.

De mediator stuurt de gesprekken en onderhandelingen en maakt gebruik van diverse interventie technieken wanneer bijvoorbeeld de manier van communiceren van partijen ertoe leidt dat het komen tot een gewenst resultaat verstoort raakt.

Over het algemeen kan er gezegd worden dat er na rechtsgang vaak geen sprake meer is van een prettige of werkbare relatie tussen partijen. Deze is immers flink verstoord. Wanneer partijen samen tot oplossingen komen door mediation, is de kans op een behouden relatie vele malen groter.

Een juridische weg naar het oplossen van een conflict is vaak tijdrovend en kostbaar.

Mediation daarentegen kan op korte termijn productief zijn en is veel minder kostbaar.

Ook mediation heeft te maken met een aantal juridische aspecten. Deze worden echter te allen tijde bewaakt door de mediator.

Er wordt voor de mediation start een mediationovereenkomst opgesteld door de mediator. Deze dient voorafgaand te worden ondertekend door alle partijen daar hier o.a. de geheimhouding wordt omschreven.

De uiteindelijke afspraken en uitkomst van de onderhandelingen worden door de mediator vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Dit is een rechtsgeldig document.

Copyright © Abma  Counseling & Mediation  2012. All Rights Reserved.