Counseling & Mediation

Neem vrijblijvend contact met ons op, voordat u kiest voor langslepende en kostbare procedures . . . 


Abma Counseling & Mediation
(+31) (0) 6 48 63 13 66
info@abma-mediation.nl

Beveel ons aan

Volg ons op Twitter


Is mediation iets voor mij?

In veel gevallen is mediation een uitstekend geschikte manier om conflictueuze situaties tussen partijen op te lossen. Of deze partijen nu bestaan uit particulieren, binnen het bedrijfsleven of overheid en alle denkbare combinaties hierin.

U wilt een geschil oplossen tussen u en partij(en) zonder tussenkomst van de rechter.

U wenst geen kostbare, over het algemeen langdurige juridische procedure.

Wellicht is het voor u van belang dat de relatie tussen u en partij(en) in stand blijft of verbetert. Misschien hebben u en de partij(en) elkaar simpelweg nog nodig op zakelijk of privé vlak. Kortom, er zijn talloze redenen te bedenken waarom u voor mediation zou willen kiezen.

Wat is er nodig om een mediation te starten;

Misschien wel het belangrijkste is dat alle partijen gewillig dienen te zijn naar oplossingen te zoeken middels mediation. Wilt u dat wel, maar de andere partij(en) absoluut niet, kan er geen sprake zijn van mediation.

Partijen moeten zelf kunnen beslissen of zij akkoord gaan met afspraken. Er moet dus sprake zijn van beslissingsbevoegdheid (mandaat).

Voorts mag er geen sprake zijn van een gelijktijdige andere wijze van conflictoplossing. Dat zou een mediation in de weg staan. Er moet dus sprake zijn van de mogelijkheid van een staakt het vuren.

Mocht u twijfelen aan het feit of de situatie waarin u zich bevind wel of niet geschikt is voor mediation, voel u vooral welkom vrijblijvend contact met ons op te nemen.


Copyright © Abma  Counseling & Mediation  2012. All Rights Reserved.